Caldicot, UK. Dec. 18, 2019 ComNet International, Part of Vanderbilt International in the United Kingdom, announced today the ComNet product line, consisting of an extensive range of fiber optic, copper and wireless Ethernet products and fiber optic video, audio and data transmission products designed for security applications, will be available for order via the Copiax website under the category "Network & Data".

"The ComNet product line is designed to transmit signals over fiber optic, copper and wireless media in toughest environments. Our hardened fiber optic, copper and wireless transmission solutions are specifically designed for CCTV, intrusion and access control. When you need to extend distances between devices on your security network, ComNet has the most comprehensive solution. If you add in that the product line is backed by a Lifetime Warranty and World Class Support, it makes ComNet the obvious choice,” said Magnus Kjettselberg, ComNet International regional manager.

Copiax is one of the largest wholesalers in Sweden in the field of locks and security, and offers a wide, qualitative and up-to-date product range that is constantly evolving to meet the needs of its customers.

We are currently expanding our product range and have created a whole new category called Network & Data Products where ComNet, with its professional and quality networking products, will form a solid foundation and be a good complement to our already broad security product portfolio,” commented Mathias Karlsson of Copiax.

Swedish Language Version:

Comnet och Copiax tecknar samarbetsavtal

Leeds, UK. Dec. 18, 2019Från och med januari 2020 kommer delar av Comnet sortiment av switchar, fiberoptik, koppar och utrustning för trådlös video och dataöverföring, utformad för säkerhetsapplikationer, att finnas för beställning via Copiax hemsida under kategorin “Nätverk & Data”.

- ” Comnets produktportfölj är inriktad på att överföra signaler via olika media i tuffa miljöer, med lösningar från allt inom fiber och koppar till trådlöst, och passar perfekt ihop med till exempel inbrottslarm eller passersystem där man behöver knyta ihop en byggnad med en annan över långa sträckor ” – Magnus Kjettselberg, Comnet.

Copiax är den största grossisten i Sverige inom lås och säkerhet, och erbjuder ett brett, kvalitativt och aktuellt sortiment som utvecklas kontinuerligt.

- ” Vi utökar just nu vårt sortiment och har skapat en helt ny kategori ”Nätverk & Data” där ComNet med sina professionella och kvalitativa nätverksprodukter kommer utgöra en stabil grund och bli ett bra komplement till vår redan breda säkerhetsportfölj. ” – Mathias Karlsson, Copiax.

ComNet ingår ACRE-koncernen och är systerbolag till Vanderbilt Industries, som tillverkar inbrottslarmssystemet SPC, Omnis och passersystemet ACT. Även dessa finns tillgängliga i Copiax sortiment och passar utmärkt ihop med nätverkslösningarna från ComNet.

About ComNet

ComNet International is part of the ACRE Group and is a sister company of Vanderbilt Industries, which manufactures the burglar alarm system SPC, Omnis and the access system ACT. These are also available from Copiax and are perfectly compatible with ComNet transmission products. ComNet, part of ACRE, offers an extensive line of fiber optic, copper and wireless video and data transmission equipment that is uniquely designed to meet the needs of the Security, Intelligent Transportation System, Utility and Industrial markets. Full product line details are available at www.comnet.net.  Call direct +44 (0)113 307 6400 or email for details.

For more information, please contact Skip Haight at 203.796.5340; or e-mail ComNet at . You may also find ComNet on the World Wide Web at www.comnet.net.  Electronic files of this release and photos of ComNet products are available by contacting the ComNet Marketing Department via e-mail at .